DavidRejl

Kalistenika, cesta k vojenské zdatnosti

28.01.2020

Už od dětství jsem považoval vojáky za symbol síly, vytrvalosti a celkové zdatnosti. Musí působit a operovat v těžkých bojových podmínkách, které prověřují nejen jejich fyzickou přípravu, ale i tu psychickou. Fyzická příprava je základním aspektem každé vojenské služby. Co mě ale vždy zajímalo, byly fyzické testy. 

Každá armáda má svoje specifické fyzické přijímací testy a také prověřovací testy, které vojáci absolvují pravidelně několikrát do roka, zda jsou stále fyzicky připraveni. Obecně testy zahrnují silovou a vytrvalostní část. Vytrvalostní část zahrnuje aerobní aktivity, jako jsou běh, plavání nebo dlouhé pěší pochody. Zato silová část je složena z prvků kalisteniky, jako jsou shyby, kliky, leh-sedy, vznosy, dřepy, výpady atd. Některé země do svých testů navíc zahrnují i testy, které mají otestovat koordinaci, orientaci v prostoru a další schopnosti. Nejběžnější je pak překážková dráha nebo šplh na laně.

Když si vezmeme základních 5 prvků v kalistenice, což jsou shyby, kliky na bradlech, vznosy, kliky a dřepy na jedné noze, tak není těžké si uvědomit, že kalistenika může být perfektním základem v přípravě pro fyzické testy. Řada mých klientů se připravuje nebo připravovala na fyzické testy, ať už k armádě, policii a nebo hasičům, a kalistenika jim vždy pomohla na jejich cestě. Normální jedinec začne cvičit daný cvik v co největším počtu sérií, a doufá, že se jeho maximální počet opakování časem zlepší. Bohužel to tak ne vždy funguje. Nechci se v tomto článku věnovat tomu, jak navýšit počty opakování, ale proč by se měli jedinci, kteří uvažují o službě v armádě, či jiné složce integrovaného záchranného systému, věnovat kalistenice, jako průpravnému prvku ve své fyzické přípravě.

Pokud se naučíte správnou techniku základních prvků kalisteniky, zvýší se vám automaticky i vaše maximální počty, protože budete zapojovat správné svalové partie. Navíc eliminujete riziko zranění, způsobené nesprávnou technikou či přetížením. Proto pokud začínáte trénovat na fyzické testy, nepodceňujte nácvik techniky. Vyhledejte trenéra, který vám upraví techniku v běhu, plavání, nebo právě v kalistenice. Správný trenér vám poradí i s tréninkovým plánem, abyste dosáhli při testech co nejlepších výsledků.

Technika během tréninku je jedna věc, ale vždy si zjistěte, jaké provedení cviků je požadováno při testech, na které se připravujete. Mohou se lišit! Když zvládnete správné provedení v rámci kalisteniky, u testů vás nic nezaskočí. Často je ale u testů kladen na techniku menší důraz a můžete použít lehký ,,cheating" pro získání většího počtu opakování. V tréninku byste byli sami proti sobě, ale proč toho nevyužít u testů, když je to povoleno.

Na světě existuje celá řada speciálních jednotek, které jsou považovány za ty nejlepší z nejlepších. Přijímací testy k nim jsou ty nejtěžší, které můžete absolvovat. Při zkoumání jednotlivých testů, jsem pochopil, že nejde o fyzickou přípravu, ale hlavně o psychickou odolnost. Testy vás mají zlomit na duchu, abyste se psychicky složili a vzdali to. Naše fyzická příprava posiluje částečně i naší vůli, vždy když dokončíme předepsaný trénink, když se nám nechce, a i přesto jdeme do gymu a trénink odjedeme, atd. Tento aspekt je velice důležitý, proto berte každý trénink jako výzvu, kterou je potřeba splnit, věnujte všechnu svoji pozornost tréninku a nechte mobil a další rušivé prvky mimo tělocvičnu.

Splněním přijímacích testů však vaše cesta nekončí, ale teprve začíná. Přijímací testy v armádě nejsou o tom, aby o testovali, zda jste nejlepší, ale pouze o tom, zda jste fyzicky schopni přežít to co bude následovat během následujícího výcviku. 

Pojďme si ukázat některé testy, které musíte absolvovat, pokud chcete ke speciálním jednotkám.


Výsadkový pluk britské armády

Výsadkový pluk je elitní jednotkou britské armády. Jedná se o úderný útvar, který lze velmi rychle nasadit ve vzduchu, který si základní vybavení bere s sebou a který dokáže udržet určitou oblast do chvíle, než dorazí početnější jednotky. Příslušníci 1. praporu jsou přičleněni k podpůrné skupině zvláštních jednotek Velké Británie, kdy poskytují operační podporu speciálních jednotek, jako je třeba Special Air Service (SAS). (Stilwell, 2015)

Vstupní tělesné testy zdatnosti tvoří:

 • běh na 2,4 km v čase mezi 9:30 a 9:40 min,
 • seznamovací běh na 6,4 km
 • 50 kliků za 2 minuty
 • 50 sed-lehů za 2 minuty
 • 7 shybů

Poté následuje 12týdenní výcvik, jehož účelem je zlepšit uchazečům tělesnou zdatnost, výdrž a odolnost. Řada uchazečů to vzdává většinou až během těchto 12 týdnů.


Francouzská cizinecká legie

Francouzská cizinecká legie je jednou z nejslavnějších jednotek světa. V případě skutečné krize povolává často francouzský stát do akce právě legii. Jednou z neobvyklých charakteristik legie je skutečnost, že přijímá uchazeče, kteří nemají francouzské občanství, byť musí přísahat věrnost Francouzské republice. (Stilwell, 2015)

Vstupní testy zahrnují:

 • 3 shyby
 • člunkový běh ověřující hodnotu VO2 max
 • šplh po laně
 • 12minutový běh (minimum je 2800 m)

Poté následuje výcvik, kde musí absolvovat například 70 km pochod v plné polní, a další chuťovky.


Česká 601. skupina speciálních sil

Česká republika má také svojí speciální jednotku, která je známa i ve světě. Dostat se do této jednotky je čest. Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil je rozděleno do tří kategorií. Kategorie A je určena zájemcům o službu u bojových jednotek, kategorie B pro zájemce o službu u logistiky a štábu a kategorie Z pro zájemce o službu v aktivních zálohách. Uchazeč musí vyhovovat některým administrativním předpokladům (zdravotní stav, trestní bezúhonnost, vzdělání apod.). Jestliže tomu tak je, musí dále splnit základní výběr a poté projít vlastním výběrovým týdnem. (Stilwell, 2015)

Součástí výběrového týdne jsou psychotesty a test fyzické zdatnosti. ¨

Test fyzické zdatnosti zahrnuje:

 • běh na 3000 m za 12 minut
 • 15 shybů nadhmatem
 • 32 kliků za 30 vteřin
 • 52 sedů-lehů za 1 minutu
 • plavání 300 m do 6 minut 30 vteřin

Jedná se pouze o minimální kritéria. Poté následuje 12měsíční výcvik.


Američtí Navy SEALs

Američtí Navy SEALs jsou v současnosti cvičeni podle nejpřísnějších měřítek a jsou připraveni kdykoliv vyrazit do přímé akce (likvidovat nepřátelské jednotky), provádět zvláštní průzkum (pátrat a hlásit) či bojovat s teroristy (eliminovat hrozby). Rekruti toužící vstoupit do řad Navy SEALs musí splňovat přísná fyzická i duševní měřítka ještě předtím, než vůbec začnou s výcvikem. Zvláštní jednotky musí plnit úkoly v náročných podmínkách a v situacích, které vyžadují nejen mimořádnou tělesnou zdatnost, ale i rychlé uvažování. Vytrvalost a odolnost musí být rázu jak mentálního, tak fyzického. (Stilwell, 2015)

Výběrový kondiční test zahrnuje:

 • 500 m plavání, minimum je 12:30 min, optimum 9:00 min
 • kliky maximální počet, minimum je 50, optimum 90
 • sedy-lehy za 2 minuty, minimum 50, optimum 85
 • shyby nadhmatem, minimum 10, optimum 18
 • 2, 4 km běh, minimum 10:30 min, optimum 9:30 min


Fyzické testy se u každé jednotky liší, ale vždy mají podobný základ, jen někde přihodí navíc to či ono. Základem je vždycky běh, plavání, shyby, kliky a sedy-lehy. V rámci kalisteniky jste schopni dokonale pokrýt silovou přípravu. Pro člověka, který se kalistenice už nějakou dobu věnuje, nebudou požadované počty velký problém. Ale jak už jsme si řekli, nebude ,,těžké" se někam dostat, ale udržet se tam. Psychický nátlak bude veliký, a většina lidí končí právě z tohoto důvodu. Něco jiného je zvládnout trénink, na který jdete plní sil, a něco jiného je ho splnit se spánkovým deficitem, vyhladovělý a po 50 km pochodu.

Tímto článkem jsem chtěl ukázat fyzické testy k některým speciálním jednotkám, abychom si my civilisté udělali obrázek. Pokud máte zájem, určitě si nějaké testy vyzkoušejte, ať víte, jak jste na tom.

,,Mé uznání patří všem, kteří za svůj život některé tyto testy absolvovali, zvládli je, a vydrželi celý následující výcvik. Jste živým důkazem toho, že to jde zvládnout."

Citovaná literatura

Stilwell, A. (2015). Ultimate Military Fitness. England: Quid Publishing.

DavidRejl