DavidRejl

MOJE SLUŽBY

Osobní trénink

Soukromá lekce zaměřená dle vašich požadavků. 

Tréninkový plán

Sestavení tréninkového plánu přesně podle vašich požadavků a cílů. 

Výživový plán

Sestavení výživového plánu přesně na míru. 

WCO workshop

Chcete ve svém gymu uspořádat prestižní workshop od World Calisthenics organization?

Workshop- kalistenika

Objednejte si workshop na vámi zvolené téma z oblasti kalisteniky nebo gymnastiky.

Regenerace

Regenerační techniky se využívají k odstranění patologií, nápravě pohybového aparátu a celkové harmonizaci organismu.

Porotce

Pořádáte battle ve streetworkoutu a hledáte porotce? Kontaktujte mě.


Osobní trénink

Před zahájením spolupráce s klientem, vždy provádím diagnostiku pohybového aparátu, která slouží k vyhodnocení aktuálního stavu klienta. Teprve poté se zhodnotí cíle  a tréninkový, či terapeutický postup. Nejdůležitější je napravit ,,vyresetovat" pohybový aparát klienta, a teprve poté se můžeme zabývat individuálními cíli. Měl jsem možnost spolupracovat s klienty různého věku, od dětí až po seniory, i z různých sportovních odvětví. Proto se nebojte a kontaktujte mě, ať už jsou váš stav i cíle jakékoliv. Specializuji se na kompenzaci, vývojovou kineziologii, břišní hydrauliku, kalisteniku a sportovní gymnastiku. 

Tréninkový plán

Jestliže nemáte možnost osobního tréninku, není problém vytvořit Vám osobní tréninkový plán, přesně podle vašich cílů a možností. Tréninkové plány sestavuji na tři měsíce a jsou zaměřeny na váš konkrétní cíl. Možností je celá řada, zaměřit se na nácvik konkrétního cviku, zvýšit počty opakování nebo jen vybudovat postavu, kterou si přejete. 

Výživový plán

Nevěřím v kalorické teorie a ideální stravovací systém, který je vhodný pro všechny. Každý z nás je individuální a od toho se odvíjí i stravování. Vyzkoušel jsem hodně známých i méně známých dietních systémů, aby moje rady byli vždy na základě osobní zkušenosti a ne jen naučené teorie. S každým novým cílem se mění i styl stravování, který nám k němu pomůže. Při sestavování dietního plánu vycházím ze zdravotního stavu, fyzické konstituce i aktuálních stravovacích návyků. Klient si nejprve musí osvojit obecné zásady nového stravování, nenastupuje na něj ze dne na den. Nedávám žádné striktní diety, které po pár měsících skončí, ale učím klienty jak si upravovat stravovací styl podle jejich cílů, roční doby i zdravotního stavu.  

WCO workshop

WCO- World Calisthenics Organization workshop je zaštítěn světovou organizací. Jako první v České Republice jsem měl tu čest získat titul Elite Coach, který mě opravňuje k pořádání tohoto workshopu. Díky tomu jsem v Praze, v roce 2017, uspořádal historicky první workshop tohoto tipu na území České Republiky. Od té doby ho pořádám pravidelně každý rok. Wokshop je rozdělen na dvě úrovně Level 1 a Level 2. Obsahem workshopu je kompletní metodika základních i pokročilých technik streetworkoutu a kalisteniky. Naučíte se jak tyto techniky cvičit, ale i učit. Absolvováním workshopu získáte certifikát od WCO.  Tento workshop můžete pořádat i ve vašem gymu, pro více informací mě stačí kontaktovat. 

Workshop- kalistenika

Za dobu svého působení jsem uspořádal desítky praktických seminářů na různá témata, kterých se zúčastnilo již stovky lidí. Měl jsem možnost je pořádat nejen v České Republice, ale i v zahraničí, např. San Diego, Krakov, Malaga. Témata se týkají kalisteniky a nebo sportovní gymnastiky. Mohou být zaměřeny komplexně na sadu cviků a nebo specializované, jen na jeden konkrétní prvek. V případě zájmu o seminář, na vámi zvolené téma, mě kontaktujte a společně sestavíme náplň semináře, přesně podle vašich představ. Více informací v sekci workshopy.

Regenerace

Naše tělo nám slouží pouze tak, jak se k němu chováme. Potřebuje náležitou regeneraci, která odpovídá fyzické zátěži. Čím více tělo zatěžujeme, tím důležitější je zařazení regeneračních technik. Při práci s klienty kladu na regeneraci velký důraz. Využívám různé techniky, které vycházejí ze západní i východní medicíny. Mezi nejpoužívanější patří gua sha, akupunktura, baňkování, dornova metoda, kraniosakrální metoda, tuina masáže, hloubková masáž, fasciální manipulace, McKenzie metoda, vývojová kineziologie, kineziotaping a další. Pokud máte nějaký problém s pohybovým aparátem, kontaktujte mě. 


Porotce

Street workout se v posledních letech rozmohl v regulerní sport, a proto by měli být i soutěže na určité úrovni. Odborné hodnocení soutěžních výkonů je zde na místě. Pokud pořádáte battle a hledáte kvalifikovaného rozhodčího, stačí mě kontaktovat. 


DavidRejl