DavidRejl

World Calisthenics Organisation workshop Praha 2019 - celý víkend (21.-22.9)

Vyprodáno

Pro velký zájem opakujeme akreditovaný workshop Světové kalistenické organizace - World

Calisthenics Organization, a to level L1 a L2! Workshop je zaměřen na kompletní metodiku

základních i pokročilých technik street workoutu a kalisteniky - posluchači se naučí jak techniky

správně cvičit a zejména učit! Workshopem vás provede první český Elite Coach David Rejl - osobní trenér.

WCO Workshop se bude konat v ERS workout, Nákladové nádraží Žižkov.

5 599,00 Kč

Level L1: 21.9.2019

Základy posilování s vlastním tělem, osvojení metodiky základních cviků jak na zemi, tak s

pomůckami. Čeká Vás na příklad výukový postup stoje na rukou, shybů, dipů, kliků a dalších

základních cviků, které vás posunou dál. Trénink s vlastní vahou vede k maximálnímu využití

potenciálu vašeho těla, také způsobí nárůst síly, zlepšení koordinace a rovnováhy. Postupem

času dochází ke zpevnění kloubní tkáně a kosterních svalů, nemluvě o hlubokém stabilizačním

systému. Základy posilování s vlastním tělem začínají kurzem WCO Streetsport Level 1!

Level L2: 22.9.2019

Workshop WCO Streetsport Level 2 přímo navazuje na Level 1, předpokládá se již zvládnutá

základní metodika cviků obsažených v L1 (není to však podmínkou). Čeká Vás nácvik

pokročilejších cvičebních technik a prvků, mimo jiné i rovnováha na rukách a využití pákových

poměrů. To vše bude dopodrobna probráno s různými technikami nácviků, v rámci jedinečného

spojení gymnastické a workoutové průpravy. Seminář poslouží k pochopení provázanosti všech

prvků a k lepšímu poznání tréninkových metod, které vás posunou k vašim cílům v rámci

kalisteniky. Obsahem L2 jsou prvky jako například: Frontlever, Backlever, Muscle up ve více

variantách, Press handstand, Planche, Iron cross a mnoho dalších cviků.

DavidRejl