Phosphatidylserine (PS) je přírodní sloučenina, která podporuje buněčné zdraví, zlepšuje náladu, paměť a schopnost učit se. Dokáže také zpomalit zhoršování mentálních funkcí, způsobené věkem. PS se přirozeně vyskytuje u většiny živočišných druhů, je součástí buněčné membrány, fosfolipidové vrstvy, která je součástí všech buněk a poskytuje jim strukturu a ochranu. PS zajišťuje pružnost membrány, umožňuje hojení buňky, přijímání potravy a vyplavování odpadních produktů. Jedná se o derivát aminokyseliny, které si tělo samo vyrábí, ale její množství s postupujícím věkem klesá, a funkce buněk se tak zhoršují. PS můžeme získat i z potravy, např. tučné ryby, maso nebo sójový lecitin. Ve vyšším věku je vhodná suplementace ve formě doplňku stravy, aby byl zajištěn dostatečný příjem PS.[1][2] PS je také významným nootropikem. Může zbystřit paměť, zvýšit soustředění, zlepšit schopnost se učit, uvažovat a řešit problémy. [3]


Účinky

Základní funkcí PS je udržovat buňky v dobré kondici, membrány musí být pružné a silné. Suplementace PS však přináší i další benefity.


Lepší paměť

PS má prokazatelné účinky na naši paměť, hlavně u starších osob. Japonská studie zkoumala účinky PS u dospělých, 50 let a více, se zhoršenou pamětí. Výsledky ukázaly, že se zlepšilo nejenom celkové skóre paměti, ale také verbální vybavování. [4] Podobná studie, ale tentokrát u pacientů s Alzheimerovou chorobou, měla stejné výsledky, ale navíc došlo ke zlepšení nálady a verbální plynulosti. [5]


Snížení negativních účinků stresu

Kortizol, přezdíván též stresový hormon, hraje důležitou roli během stresu. Kortizol je určen k tomu, aby poskytl tělu „nouzovou“ energii během stresových situacích. Dělá to tak, že přeměňuje část uložených bílkovin na glukózu, která pak podněcuje reakci „boj nebo útěk“. Problémem ale je, když zůstávají vysoké hladiny kortizolu po delší dobu. Tento stav může vést k hyperglykémii, hypertenzi, metabolickému syndromu, potlačení libida a vzniku mnoha dalších problémů. Bylo dokázáno, že PS snižuje uvolňování kortizolu, a díky tomu pomáhá bojovat proti duševním stresorům. [6] Bylo také prokázáno, že suplementace PS zlepšuje náladu, snižuje podrážděnost, navozuje pocit uvolnění, a dokonce pomáhá regulovat srdeční frekvenci při stresu. [7]


Zlepšuje příznaky deprese

PS může zlepšit příznaky deprese u lidí všech věkových kategorií. Studie prováděna na geriatrických pacientech, kteří trpěli depresí v pozdním věku, dokázala, že suplementace PS zlepšila paměť a snížila narušení kognitivních funkcí způsobených depresí. [8] Podobné výsledky mají i studie prováděné na dospělých jedincích. Další studie prováděna na dětech trpících depresivní poruchou, zkoumala suplementaci PS spolu s Omega 3, a zjistila, že došlo ke zlepšení pozornosti, kognitivních funkcí a příznaky deprese se zmírnily. [9]


Vytrvalost a sportovní výkon

Tento účinek není ještě kompletně prostudován a studie stále probíhají, ale aktuální výsledky poukazují na to, že suplementace PS dokáže prodloužit dobu, kdy jste schopni vykonávat intenzivní trénink. Tento účinek je připisován tomu, že PS pomáhá udržovat hladinu cholinu v těle, čímž zabraňuje jeho vyčerpání. Nízká hladina cholinu je spojována s únavou a vyčerpáním. [10]


Zmírňuje příznaky Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby

Hlavní výzkum PS se zabývá léčbou Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Výsledky jsou velice slibné, ale je zapotřebí dalších studií. Jedna studie zjistila, že PS zvyšuje schopnost učení se, lepší paměť, verbální plynulost, ale hlavně snižuje zánět mozku u pacientů s Alzheimerovou chorobou. [11] PS hraje také důležitou roli, jako doplňková terapie u pacientů s Parkinsonovou chorobu. Konkrétně zvyšuje hladinu dopaminu v organismu a zlepšuje náladu a mozkové funkce. [12]


Zamezení zhoršování kognitivních funkcí

S postupujícím věkem dochází ke zhoršování funkčnosti lidského těla. Nedostatek důležitých hormonů a mozkových chemikálií může vést ke zhoršování kognitivních funkcí a ztrátě paměti. Vědci se domnívají, že suplementace PS (s Omega 3 modifikací) může redukovat problémy s pamětí u starších osob. [13]


Jak funguje?


PS se v těle primárně využívá jako strukturální složka dvojité vrstvy lipidů v buněčné membráně. Tato funkce zajištuje lepší průchodnost živin a vypouštění odpadních látek skrz membránu. PS má také vliv na specifické enzymy, díky kterým nepřímo podporuje činnost mozku. Snižuje produkci enzymu acetylcholinesterázy (AchE), to je enzym, který štěpí acetylcholin. Snížení množství AchE má za následek vyšší hladinu acetylcholinu v mozku, který je zapotřebí pro veškeré kognitivní funkce. Díky této vlastnosti má PS nootropní účinky a zkoumá se jako potencionální léčba Alzheimerovy choroby. Při ní dochází k cholinergní hypofunkci, která vede právě ke snížení acetylcholinu v mozku a snížení kognitivních funkcí.

PS také podporuje produkci Na+/K+ stimulované ATPázy, enzymu, který zajišťuje výměnu sodíku a draslíku v buňkách. Tento mechanismus dokáže prodloužit fyzickou aktivitu, než dojde k dosažení bodu vyčerpání.

K ovlivnění nálad dochází snížením uvolňování kortizolu, a naopak zvyšováním hladin serotoninu a dopaminu. PS tak dokáže zvednout náladu a zároveň potlačit depresivní stavy. Tento účinek se začal zkoumat ve spojitosti s Parkinsonovou chorobou, která snižuje produkci dopaminu v těle.

Dále bylo prokázáno, že PS zabraňuje rozpadu dendritických trnů, což jsou části nervových buněk v hipokampu, které jsou klíčové pro ukládání informací. [14] S narůstajícím věkem dochází k rozpadu dendritických trnů, což narušuje synaptické působení a brzdí přenos informací mezi buňkami. Ztráta synaptické funkce přímo koreluje s kognitivním poklesem, takže působení PS na dendritické trny je nedílnou součástí jeho schopnosti obnovit paměť a oddálit nástup kognitivního poklesu souvisejícího s věkem.

PS také může zvýšit nervový růstový faktor (NGF), který opravuje stávající mozkové buňky a podporuje tvorbu nových. PS má tedy potenciál, jako skvělý doplněk pro budování dlouhodobých trvalých strukturálních zlepšení mozku. [15]


Dávkování

Vhodné dávkování se může lišit podle věku, aktuálního stavu, ale i vašich očekáváních. Standartní dávka pro dospělé je 300 mg rozdělená do tří dávek během dne. Tato dávka je účinná i bezpečná pro prevenci kognitivního poklesu. Některé testy zahrnovali dávkování 200-400 mg.

Na trhu můžete narazit na dva typy PS, jeden pocházející z mozkové tkáně skotu a druhý syntetizovaný z rostlinných zdrojů. Jejich účinnost je shodná, ale kolem PS pocházejících ze skotu kolují obavy z přenosu patogenů, i když nebyl zdokumentován žádný takový případ. Pro jistotu však užívejte PS syntetizovaný z rostlin.

Pokud jste těhotná či kojící žena, poraďte se před užíváním PS se svým ošetřujícím lékařem. Stejně tak učiňte, pokud užíváte antidepresiva, antihistaminika nebo léky na Alzheimerovu chorobu či máte glaukom.


Vedlejší účinky

Při užívání množství do 300 mg je PS bezpečný a nemá žádné vedlejší účinky. Byl podáván dospělým i dětem po dobu 6 měsíců a nevyskytly se žádné vedlejší účinky. Vedlejší účinky se mohou objevit až při užívání vysokých dávek a patří mezi ně nespavost a žaludeční nevolnost.


Stacking

PS je přírodní látka, proto je možné ji bez problémů kombinovat s dalšími nootropiky pro maximalizaci účinků. Velice často se přidává do přírodních stacků, které se užívají dlouhodobě.

Příklad přírodního stacku:

Užívejte 1- 2x denně:

  • 100 mg Phosphatidylserine
  • 1 g Rybí olej
  • 300 mg CDP Choline
  • 250 mg Uridine Monophosphate
  • 1000 mg Lion´s Mane Mushroom

Závěrem

Phosphatidylserine není moc známý, ani hojně užívaný, ale přesto má co nabídnout. Jeho účinky jsou prokázané a dělá přesně to co od něj očekáváte. Působí na mozek i tělo a udržuje je v maximální produktivitě. Zvyšuje hladiny chemických látek v mozku, které zlepšují funkci mozku, náladu, motivaci a schopnost učení. Bylo prokázáno, že účinně bojuje proti depresi a stresu. Zlepšuje fyzickou vytrvalost a udržuje mozek v lepší kondici i ve vyšším věku. PS je ideální nootropikum pro starší osoby, ale rozhodně má co nabídnout i mladším jedincům.

[1] Calderini G, et al. Biochemical changes of rat brain membranes with aging. Neurochem Res. 1983

[2] Franco RS, et al. Changes in the properties of normal human red blood cells during in vivo aging. Am J Hematol. 2013

[3] Glade MJ, Smith K. Phosphatidylserine and the human brain Nutrition. 2015

[4] Kato-Kataoka A, et al. Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. (2010)

[5] Moré MI, et al. Positive effects of soy lecithin-derived phosphatidylserine plus phosphatidic acid on memory, cognition, daily functioning, and mood in elderly patients with Alzheimer’s disease and dementia. (2014)

[6] Hellhammer J, et al. Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and psychological responses to mental stress. (2004)

[7] Benton D, et al. The influence of phosphatidylserine supplementation on mood and heart rate when faced with an acute stressor. (2001)

[8] Komori T. The Effects of Phosphatidylserine and Omega-3 Fatty Acid-Containing Supplement on Late Life Depression. (2015)

[9] Nemets H, et al. Omega-3 treatment of childhood depression: a controlled, double-blind pilot study. (2006)

[10] Monteleone P, et al. Effects of phosphatidylserine on the neuroendocrine response to physical stress in humans. (1990)

[11] Zhang YY, et al. Effect of phosphatidylserine on memory in patients and rats with Alzheimer’s disease. (2015)

[12] Fünfgeld EW, et al. Double-blind study with phosphatidylserine (PS) in parkinsonian patients with senile dementia of Alzheimer’s type (SDAT). (1989)

[13] Vakhapova V, et al. Phosphatidylserine containing omega-3 fatty acids may improve memory abilities in non-demented elderly with memory complaints: a double-blind placebo-controlled trial. (2010)

[14] Nunzi MG, Milan F, Guidolin D, Polato P, Toffano G. Effects of phosphatidylserine administration of aged-related structural changes in the rat hippocampus and septal complex. Pharmacopsychiatry. 1989

[15] Naftelberg S., et. al Phosphatidylserine Ameliorates Neurodegenerative Symptoms and Enhances Axonal Transport in a Mouse Model of Familial Dysautonomia.PLoS Genet. 2016